Dekiemtra.com - Cập nhật liên tục đề thi kiểm tra đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Văn học, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, giáo dục công dân từ 15 phút, 45 phút tất cả các chương, đề kiểm tra học kì 1, 2, đề cuối năm dễ dàng tải về dưới dạng file Pdf, word để in ra sử dụng tiện lợi.